Weerbaar worden
De woorden weerbaarheid en assertiviteit worden vaak voor hetzelfde gebruikt. Toch is er veel verschil in. Als je je assertief of weerbaar opstelt kom je in beide gevallen voor jezelf op. Je weet wat je wilt, wat je grenzen zijn en je durft deze aan te geven. Het verschil heeft te maken met de machtsverhouding. Assertief kun je zijn in de omgang met gelijkwaardige mensen en in gelijkwaardige situaties. Als die gelijkwaardigheid er niet is, dan komt weerbaarheid om de hoek kijken. Weerbaar zijn heb je nodig in situaties waarin de ander (meer) macht heeft. Bij weerbaarheid gaan mensen (maar ook kinderen) over grenzen. En dan kan het nodig zijn dat je je fysiek of verbaal met verzetten.

Waarom een training?
Weerbaarheid werkt preventief en voorkomt machtsmisbruik. Een training is gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid door mensen te leren effectiever te reageren in uiteenlopende situaties. Bewegen is hierbij een belangrijk onderdeel. Er wordt steeds geoefend met werkvormen die fysieke en mentale elementen bevatten. Over de manier waarop dat gebeurt, wordt met elkaar gesproken en de ervaringen van anderen helpen bij het zoeken naar de eigen mogelijkheden. Tijdens de training is de ondersteuning en begeleiding gericht op aspecten als zelfwaardering, zelfversterking, zelfverdediging en zelfvertrouwen met steun van de groep en plezier in bewegen.

Voor wie is weerbaarheid?
Een weerbaarheidstraining is voor veel doelgroepen geschikt. Overal waar veiligheid in het geding is en waar behoefte is aan handvatten om daarmee om te gaan, kan een training worden aangeboden. Vaak bestaat hiervoor belangstelling bij kwetsbare groepen; vrouwen, ouderen, kinderen, allochtonen, vluchtelingen, gehandicapten, homoseksuelen en baliemedewerkers van organisaties.

Effectiviteit training weerbaarheid
Weerbaarheidstrainingen kunnen preventief werken. Wel hangt de effectiviteit van een training samen met een aantal voorwaarden, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het trainingsprogramma wordt ‘op maat’ samengesteld voor de doelgroep. Het gebruik van verbale, mentale en fysieke methodieken en technieken als rollenspel, fysieke oefeningen, video en theater en oefenen met gedrag is de basis. De training wordt door een trainer gegeven die inhoudelijk en didactisch deskundig is. Pure Power werkt alleen met gecertificeerde en (actueel) gekwalificeerde trainers.