Trainingen Dapper Durven Doorzetten, Marietje Kessels Project, Kom op voor Jezelf, (advanced) Rots & Water, Meidenvenijn en MixMax

Het Marietje Kessels Project is een weerbaarheidstraining voor de laatste groepen van het basisonderwijs. In een twaalfwekelijkse training van een uur leren leerlingen beter op te komen voor zichzelf, effectief te reageren op bijvoorbeeld pestgedrag, inzicht te krijgen in hun eigen houding en gedrag en hulp te vragen als (nood)situaties daarom vragen.

Het Marietje Kessels Project is een preventieproject voor leerlingen van groep zeven en/of acht van de basisschool met als doel de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid van kinderen te vergroten. Dit om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik of zich hieraan schuldig (gaan) maken.

Het project zelf bestaat uit een reeks van twaalf lessen waarbij jongens en meisjes gescheiden les krijgen. Een preventiewerker geeft de training op de school van de kinderen, de groepsleerkracht is daarbij aanwezig.

De kinderen leren zien waar machtsmisbruik plaatsvindt, bespreken met elkaar hoe je ongewenste situaties kunt voorkomen, hoe je voor je eigen veiligheid kunt zorgen en hulp kunt vragen. Geleerd wordt voor zichzelf op te komen, te vertrouwen op eigen kracht, gevoel en intuïtie. En er wordt geoefend in nieuw gedrag.

Leerlingen geven aan dat zij door het project meer zelfvertrouwen hebben gekregen en minder bang te zijn. Daarnaast weten zij beter wat zij kunnen doen in nare of bedreigende situaties.

Vooraf wordt het schoolteam geïnformeerd over de inhoud en werkwijze van het Marietje Kessels Project. Vervolgens krijgen ouders, op een ouderavond, informatie over het project. Aan het eind van het project zijn ouders welkom bij de laatste (examen)les van de kinderen. De looptijd van de training is ongeveer vier maanden.