Met een training Voel je Veilig biedt Pure Power een totaaltraining aan waarin naast weerbaarheidsaspecten wordt gewerkt aan agressiepreventie en -management. De praktijk laat zien dat medewerkers uit organisaties en leerkrachten in het onderwijs zich hierdoor zelfverzekerder voelen en zich daarna in zowel hun werk- als privésituatie zelfbewuster opstellen. In de tweedaagse basistraining Voel je Veilig komt onder meer aan bod:

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht op het gebied van omgaan met agressie, stressreacties en geweldsbeheersing.
  • Vergroten van de eigen fysieke en sociale vaardigheid (verbaal en non-verbaal) op het gebied van conflicthantering en preventie om geweld(escalatie) te vootkomen.
  • Inzicht krijgen in het effect van de eigen houding en uitstraling op cliënten, bezoekers, patiënten, collega’s enz.
  • Het kennen en kunnen toepassen van de juridische mogelijkheden rond agressiebeheersing (wat mag, kan en doe ik en is wettelijk toegestaan).
  • Zorgen voor de eigen en collegiale veiligheid.

De werkvormen worden toegepast op individueel en groepsniveau. Er wordt gewerkt met instructiemateriaal en (toneel)spelvormen, naast observatieopdrachten en gesprekstechnieken. Een greep uit de variatie:

  • Fysieke oefeningen voor inzicht in de eigen houding en uitstraling, naast eenvoudige, uitvoerbare verdedigings- en opbrengtechnieken.
  • Herkennen van de eigen en andermans (non-verbale lichaamstaal).
  • Beheersing en toepassing van gesprekstechnieken via rollenspellen (bijvoorbeeld nee-verkopen, van tegenwerken naar meewerken enz.).
  • Onderlinge naast zelfevaluatie (inzicht in eigen reacties aan de hand van onder andere videoregistratie).
  • Juiste (be)handeling tijdens agressieve praktijksituaties in een zoveel mogelijk realistische situatie (spreekkamer, balie, wachtruimte enz.).