Pure Power heeft het volgende (train-het-team) trainingsaanbod:

train-het-team Agressiemanagement


Training agressiemanagement en -preventie voor teams in het omgaan met (opkomende) agressie.

train-het-team
Rots & Water EDIT


Eén dag introductie-training(EDIT) Rots & Water voor schoolteams en organisaties door advanced/niveau 2 trainer.

Dapper Durven Doorzetten weerbaarheid kinderen


Soemcova-trainingen voor de groepen 5 t/m 8 basisonderwijs en alle in het voortgezet onderwijs.

Dapper Durven Doorzetten weerbaarheid volwassenen


Weerbaar zijn betekent in verschillende situaties kunnen aangeven wat je wel en niet wilt.

train-het-team RTGB-BOA en/of Overvaltraining


Het volgen van een RTGB-BOA en overvaltraining is effectief voor zowel teams als medewerkers.

train-het-team
Voel je veilig


Een team totaaltraining waarin aan weerbaarheidsaspecten, grensbewaking, communicatie enz. wordt gewerkt.

train-het-team
Zelfversterking


Dit is voor u misschien wel de leukste trainingsvorm: een maatwerktraining ingericht voor elk medewerkersteam.

train-het-team / workshops Mix tot Max


Speciale workshops gericht op de persoonlijke versterkingsbehoefte van medewerkers binnen hun werkteam.