Het volgen van een overvaltraining is op verschillende manieren effectief voor team(s) en/of medewerkers. Deze kan bijvoorbeeld volgen na een training Regeling en Toetsing Geweld Beheersing voor Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA). In de RTGB-training wordt gewerkt met voor die BOA-categorie passende en juridisch toegestane geweldsmiddelen (bijv. wapenstok, pepperspray en handboeien). Ook afzonderlijk zijn deze trainingen voor teams in te zetten. De training wordt alleen door RTGB gecertificeerde trainers gegeven die lid zijn van de Stichting Register Docenten Gevaarsbeheersing (www.srdg.nl).

Training train-uw-team RTGB

Op verzoek starten een vierdaagse opleiding docent RTGB (A.Z.-technieken, pepperspray, handboeien en wapenstok). Het door het Pure Power ontwikkelde studieprogramma RTGB voor BOA bestaat, gelijk aan het examen, uit een theoretisch en praktisch gedeelte. RTGB staat voor Regeling Toetsing Geweldbeheersing voor BOA. Bij boa’s zijn, afhankelijk van de functie die men bekleedt, verschillende combinaties van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen mogelijk. De train-uw-team RTGB is van toepassing op alle boa’s, te weten:
• boa I: Art. 8, eerste lid van de Politiewet 1993;
• boa II: Art. 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993;
• boa III: Art. 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 en handboeien;
• boa IV: Art. 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993, handboeien en wapenstok;
• boa V: Art. 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993, handboeien, wapenstok en pepperspray;
• boa VI: Art. 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993, handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Docenten die werken namens Pure Power hebben ervaring in het verzorgen van trainingen voor BOA’s, zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van RTGB. De toetsing wordt gedaan door examinatoren van het Bureau Examinering van de Politieacademie. Indien u dat wilt regelen wij het examen voor u.

In samenwerking met docenten/leden van de Stichting Register Docenten Gevaarsbeheersing wordt deze opleiding uitgevoerd. Gemiddeld vraagt een goede voorbereiding voor het afleggen van de examens met voldoende resultaat drie onderhoudstrainingen per jaar. Het afleggen van het examen komt daar bovenop. Basistraining BOA I t/m II vraagt vier trainingsdagen en de basistraining voor BOA III t/m V bestaat uit vijf trainingsdagen. Maatwerk is natuurlijk mogelijk.

Resultaat RTGB-training

 • Theoretisch (kennis gevaarsbeheersing/GB) en praktisch (aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken/AZ) voorbereid op de eindtermen van het examen RTGB en met goed gevolg het examen afleggen dat door Bureau Examinering van de Politieacademie wordt afgenomen;
 • De vereiste en te demonstreren vaardigheden/technieken functioneel en professioneel kunnen toepassen;
 • Kennis, bewustwording en ervaring hebben van hoe de eigen (beroeps)houding en gedrag van invloed zijn op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt;
 • In staat om in teamverband van elkaars ervaringen te willen en kunnen leren (feedback geven/krijgen);
 • In staat tot het opbouwen van een goede werkrelatie (met de trainer);
 • Als medewerker een professionele(re) en toegankelijke(re) uitstraling naar publiek hebben en daarbij goede sociale vaardigheden gebruiken;
 • In staat zijn om een goede en veilige samenwerking te creëren en behouden en daarnaast, indien noodzakelijk, in staat zijn tot het toepassen van redelijk en gematigd geweld (proportioneel handelen).

Toelatingseisen en opleidingsniveau

 • Bevoegdheid zijn als BOA conform de eisen van het ministerie van Justitie voor buitengewoon opsporingsambtenaar.
 • Volgens de BOA-akte bevoegd zijn om geweld te gebruiken ofwel veiligheidsfouillering uit te mogen voeren.
 • Een redelijk goede lichamelijke gezondheid en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • MBO werk- en denkniveau is gewenst.

Uiteraard gaat Pure Power op uw verzoek ook dieper in op het oplossen van agressie-incidenten, die de BOA bij zijn werkzaamheden tegen komt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Overvaltraining

Het volgen van een overvaltraining is op verschillende manieren effectief voor uw medewerkers. Hoewel niemand hoopt zo’n trainingssituatie in de praktijk ooit te ervaren, helpt voorbereiding uw medewerkers wel. Het geeft hen zeker meer (zelf)vertrouwen om er in een, gelukkig zelden voorkomende, werkelijke situatie voorbereid en adequaat op te reageren en mee om te gaan. De training vraagt 1-2 dagen van uw medewerkers met als doel bewustwording van de eigen (on)mogelijkheden tijdens een overval en toepassen van het RAAK-principe.

Preventief
Met de training overvalpreventie krijgen uw medewerkers kennis van preventieve maatregelen en worden zij doordrongen van de noodzaak deze consequent te handhaven. Medewerkers geven aan zich na de training niet alleen bewuster te zijn van hun veiligheid en aanpakmogelijkheden, zij voelen zich ook vaak sterker door de bewustwording dat ‘we meer kunnen doen dan we dachten’. En een zelfverzekerde uitstraling werkt altijd preventief.

RAAK tijdens de overval
Pure Power leert uw medewerkers hoe te reageren in een praktijksituatie, ondersteund door professioneel acteerwerk. Zo wordt ervaren hoe men veilig en adequaat kan handelen tijdens een overvalsiuatie. Met het RAAK-prinipe leert de medewerker zich Rustig op te stellen, de situatie te Accepteren, het gevraagde Af te geven en vooral heel goed te Kijken (en zo een goed signalement te kunnen doorgeven waardoor daders zo snel mogelijk worden opgespoord).

Nazorg en verwerking
Uit onderzoek is gebleken dat de verwerking van zo’n ernstig incident als een overval beter wordt verwerkt als medewerkers een overvaltrainnig hebben gevolgd. Dit helpt hen om de situatie sneller te kunnen inschatten en erger te voorkomen.