portfolio image

Dapper Durven Doorzetten Dag

Met groep 7 van de Utrechtste schoolvereniging heeft Pure Power samen met samenwerkingspartner Stevig Staan de Dapper Durven Doorzetten dag voor basisschoolleerlingen ontwikkeld. Door het onderlinge vertrouwen te versterken, leren de leerlingen zichzelf en elkaar beter kennen. Hierdoor verbetert het begrip voor elkaar.

Voor de groepen 5 tot en met 8 zijn er verschillende dagprogramma’s die naast het verbeteren van de groepssfeer en de onderlinge (verbindende, geweldloze) communicatie, ook werk maken van de persoonlijke weerbaarheid. Het programma speelt zich buiten én binnen af en biedt naast veel lol ook onderdelen die het nodige aan lef vragen van de kinderen.