portfolio image

Training weerbaarheid

Alle weerbaarheidstraining van Dapper Durven Doorzetten (c)  is bedoeld voor jongens en meisjes van 8 tm 12 jaar. (groep 5 t/m 8). Lol en lef zijn de speerpunten in de  trainingen, zodat kinderen plezier hebben en gelijktijdig veel waardevols mee krijgen. Om hun leven lang mee te blijven oefenen. Het zijn preventietrainingen waarin we oplossingsgericht werken. Er wordt vooral gekeken naar wat al goed gaat en er wordt uitgegaan van de eigen kwaliteiten van het kind.

Door die uit te bouwen wordt het zelfvertrouwen vergroot en kan uw kind weerbaarder worden. Dapper Durven Doorzetten is ‘al doende leert men’! De oefeningen in de training zijn gericht op ervaringen opdoen, bewustwording, ontwikkeling vanbinnen uit en een positief zelfbeeld. Hierdoor komt een proces opgang dat uw kind handvatten meegeeft voor de rest van zijn/haar leven. Steeds weer zijn die handvatten net dat onmisbare steuntje in de rug.

Het traject van basistraining Dapper Durven Doorzetten

 • Kinderen worden ingeschreven na een intakegesprek met de ouder(s) en het kind.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen (maximaal 8) in 7 bijeenkomsten van anderhalf uur.
 • Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom is er een speciale bijeenkomst voor de ouders zodat zij het kind thuis kunnen begeleiden. We verwachten dat ouder(s) het geleerde samen met hun kind bespreken en ook oefenen in de thuissituatie.
 • We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek met de ouder(s).
 • Het is een kort maar intensief traject, kind en ouder gericht.
In de Dapper Durven Doorzetten basistraining wordt gewerkt aan:
 • ik ben goed zoals ik ben;
 • ik sta stevig;
 • anders zijn maakt mij dapper;
 • Het is goed zoals ik ben
 • gevoelens durven toelaten;
 • aangeven wat ik wel en niet wil;
 • ik los het op met praten;
 • als iets niet lukt, vraag ik hulp;
 • stevig staan;
 • leer ik omgaan met mijn en jouw grenzen.
Dit doen we met spelvormen, krachtspelletjes, kringgesprekken, teken- en schrijfopdrachten, oefensituaties, bewegings-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.Daarnaast is veel aandacht voor de houding en uitstraling. Kinderen leren dat iedereen anders is en dat je goed bent zoals je bent. Ze leren zich te uiten en worden zich bewust van wat ze zelf willen. In de groep leren ze van elkaar en hebben ze plezier met elkaar, ze krijgen de kans om nieuw geleerde technieken direct in de praktijk te oefenen en elkaar daarbij te helpen.
In de Dapper Durven© vervolgtraining wordt o.a. gewerkt met thema’s
In de Dapper Durven Doorzetten© toptraining wordt o.a. gewerkt met thema’s

Share Social