portfolio image

Meidenvenijn doet pijn

Pure Power is binnenkort gecertificeerd aanbieder van het programma ‘Meidenvenijn is niet fijn’. Tot die tijd wordt een aangepast geboden waarin slechts de basiselementen van meidenvenijn worden aangestipt. Het is leerzaam programma waarin duidelijk en klassikaal inzichtelijk wordt dat pestgedrag van meisjes anders is dan van jongens. Vooral wordt er geleerd en gewerkt aan hoe hierin verandering kan komen in de klas. Samen met de leerkracht werkt een externe trainer in vier bijeenkomsten aan bewustwording van en sfeerverbetering door leerlingen in de klas. Omdat ‘vreemde ogen dwingen’…

 

Share Social