Bijt je vast in oplossingen!

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen een probleem aan. Al wordt het meestal pas storend als er geen oplossingen lijken te zijn. In de coaching van Pure Power wordt gewerkt met een oplossingsrichting die uitgaat van wederzijds respect en verbindende (geweldloze) communicatie. In verbinding met jezelf leer je om een probleem onder ogen te zien, te accepteren en er mee om te gaan. En dan op een manier die jezelf voldoening geeft.

Coaching wordt aangeboden aan individuele personen, zoals kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen. Ook is het mogelijk om met het hele gezin gecoacht te worden, afhankelijk van de problematiek. Pure Power biedt daarnaast coaching aan voor individuele personeelsleden en teams in bedrijven en organisaties. Telefonische coaching is ook mogelijk en met e-coaching wordt momenteel geƫxperimenteerd.

Heeft u behoefte aan ondersteuning voor uzelf, medewerkers of familieleden? En wilt u dit individueel of gezamenlijk, helemaal afgestemd op uw behoeften? Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak naar 020 – 663 96 61.

babygiraf bijt grote