U mag van Pure Power verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om uw opleiding en training zo goed mogelijk te behandelen. Toch valt het niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van de dienstverlening van (trainers namens) Pure Power niet tevreden bent. Wanneer wij, hij of zij niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, vragen wij u om dit direct aan ons te melden. Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van een docent of opleiding/training te verbeteren dan wel te waarborgen. In de klachtenregeling leest u hoe de klacht wordt afgehandeld.

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten…

KLACHTENPROCEDURE

Onder een klacht verstaan wij alle schriftelijke uitingen van ongenoegen over contacten met Pure Power communiceert ontwapenend die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Doel klachtenprocedure
Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De klachtenprocedure
Pure Power communiceert ontwapenend behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht wordt gebruikt als feedback om u en toekomstige opdrachtgevers in de toekomst (nog) beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en klachtafhandeling

  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.
  • Alle klachten worden behandeld door mevrouw E. Jacobs van Pure Power communiceert ontwapenend.
  • Na ontvangst van de klacht krijgt de indiener binnen zeven werkdagen een schriftelijke bevestiging met ontvangst van de klacht en onderzoekt de klacht.
  • Binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 werkdagen na hoor en wederhoor neemt Pure Power een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, dan wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen en af te handelen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk maandelijks op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
  • In geval van geschillen over de afhandeling van de betreffende klacht werkt Pure Power communiceert ontwapenend samen met Bureau Monter (www.monter.nl) te Amsterdam, dat optreedt als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Pure Power communiceert ontwapenend. Bureau Monter is tijdens kantooruren te bereiken via contactpersoon mevrouw M. Smulders op 020-7370828 en via info@monter.nl.
  • Zodra de klacht is afgehandeld is tevens de klachtenprocedure afgerond.
  • De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor een termijn van drie jaar bewaard.