Met de tweedaagse basistraining agressiemanagement en –preventie wordt medewerkers van (non)profit organisaties geleerd om (preventief) te kunnen omgaan met (opkomende) agressie door bijvoorbeeld bezoekers, cliënten, collega’s, ouders enz. Voor versterking van de eigen weerbaarheid en de bewustwording hoe agressie ontstaat, wordt gewerkt met theoretische kennis, rollenspellen en zelfverdedigingstechnieken.

Ook wordt aandacht geschonken aan een veilige werkomgeving en werkplek. Hoe uw medewerkers na een incident goed kunnen worden opgevangen, komt ook aan bod. Voor de rol en opvang door leidinggevenden na het incident worden speciale workshops voor leidinggevenden aangeboden.

Voor een geslaagd trainingsresultaat is zowel theoretische kennis als praktische vaardigheid nodig. De theorie kan niet zonder praktijkoefening en omgekeerd. Daarom wordt aan beide aandacht besteed. De training wordt afgesloten door te werken met praktijksituaties en wordt afgesloten met een certificaat. Onderdelen van de training kunnen zijn:

 • Uitleg agressie en geweld.
 • Basisbegrippen conflicthantering.
 • Hoe kom ik tot meewerkend gedrag?
 • Belang van handhaving (huisregels).
 • Veilige werkruimte.
 • Doel-risico analyse (wat mag, kan en doe ik).
 • Herkennen risicogedrag.
 • Herkennen/hanteren van stressreacties door anderen en in mijzelf.
 • Noodweer en proportionaliteit.
 • Weerbare opstelling door kennis, bewustwording, inzicht en oefening van eigen houding en uitstraling.
 • Het juiste gespreksmodel kiezen en hanteren (eventueel met video).
 • Confrontatietechnieken (eventueel met video).
 • Grenzen (h)erkennen, aangeven en de-escalerend optreden.
 • Het aanleren van afweer-, bevrijdings- en (eventueel) opbrengtechnieken.
 • Het inschakelen van hulp (collega’s, beveiliging, politie).
 • Registratie van agressie-incidenten.
 • Het doen van aangifte.